založen/founded 1994

Ateliér zpracovává projekty v oblasti kancelářskych, bytových staveb, rodinných domů, rekonstrukcí, interiéru a urbanismu v rozsahu od studie po autorský dozor na stavbě.

The studio is engaged in the projects of office and public building, all types of housing, reconstructions, interiors and urban planning in the range from study to the site supervision.

Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký

autorizovaný architekt   authorized architect
číslo autorizace: 00048   autorization number: 00048
     
* 29.4.1952   * 29.4.1952
člen České komory architektů   Czech Chamber of Architects, member
FA ČVUT-vedoucí atelieru   FA CTU - Head of the studio
   
Akademická praxe:   Academic experience:
od 1990 - vedoucí ateliŕu architektonické tvorby FA ČVUT   since 1990
head of the studio FA CTU
1992, 1995 - University of Michigan zimní semester, hosťujúci profesor   1992,1995 . University of Michigan, fall term, visiting professor
     
Projekční praxe   Design experience
1976- 90 Atelieŕ 7 PÚ HMP   1976 - 90 Atelier 7 PÚ HMP
1990 - 94 Ateliér Omicron - K   1990 - 94 Ateliér Omicron-K
od 1994 - Samostatný architektonický ateliér   since 1994 - Independent architectural studio

 

Spolupráce   Cooperation:

Luis Marquez
Matúš Sceranka

Aleš Papp
Milan Vít
Monika Čížková
Martin Belica
Josef Pfeifer
Michal Pešák
Ivan Šmejc

Technická spolupráce   Technical cooperation:

AED a.s.
STOPRO s.r.o
OMICRON - K
FABIONn s.r.o
STUDIO ACHT s.r.o
INTERSTAT s.r.o

Hlavní klienti,
Major investors:

ERSTE GROUP
IMMORENT ČR

IKEA ČR