Soutěže, ocenění

1987 Petit Prix, 2. Mezinárodní bienále architektury Krakov
1996 Soutěž na rekreační objekt ČNB v Železné Rudě,1. cena (s M. Vítem, P. Vorlíkem )
2001 soutěž Velvyslanectví Tbilisi - odměna 
2004 Grand Prix 2004 v;kategorii rekonstrukce - Rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích
2008 Best of realty     1.cena - AVENIR
2009 Best of realty     1.cena - FUTURAMA
2011 Best of realty     3.cena - LYRA

Publikace

1995 Česká architektura 1945 - 1995, OA
1999 - 2000 Ročenka české architektury - PROSTOR
2000 Praha - architektura 20. století - Zlatý řez
2001 Litomyšl a soudobá architektúra, Spolek obecní dům Brno
2008 - 2009 Ročenka české architektury - PROSTOR
2009 - 2010 Ročenka české architektury - PROSTOR
Odborná periodika Architekt, Stavba, ERA 21, Můj dům, Bulidng world, Casabella

Účast na výstavách

1982 Architekti, malíři, sochaři - Praha
1987 II. Mezinárodní bienále architektury - Krakov, Petit Prix
1989 Středotlací - Praha
1992 Faculty Show UM - Ann Arbor, MI, USA
1996 Horácké divadlo - Galerie Genia Loci - Praha

Competitions, awards

1987 Petit Prix, 2. International Biennale of Architecture Krakow
1996 Competition for recreational facility CNB in Železná Ruda,1. prize ( M. Vítem, P. Vorlíkem )
2001 competition, Embassy Tbilisi - award 
2004 Grand Prix 2004 cathegory reconstruction - Bithplace of Gustava Mahlera in Kaliště
2008 Best of realty     1.prize - AVENIR
2009 Best of realty     1.prize - FUTURAMA
2011 Best of realty     3.prize - LYRA

Publications

1995 Czech architecture 1945 - 1995, OA
1999 - 2000 The Yearbook of Czech Architecture - PROSTOR
2000 PRG 20/21 contemporary architecture - Zlatý řez
2001 Litomyšl and contemporary architecture
2008 - 2009 The Yearbook of Czech Architecture - PROSTOR
2009 - 2010 The Yearbook of Czech Architecture - PROSTOR
Specialized journals, Architekt, Stavba, ERA 21, Můj dům, Building world, Casabella

Participation in exhibitions

1982 Architects, painters, sculptors - Prague
1987 II. International Biennale of Architecture - Krakow, Petit Prix
1989 Středotlací - Prague
1992 Faculty Show UM - Ann Arbor, MI, USA
1996 Horácké theatre- Galerry Genia Loci - Prague