Generalli

Misto Anglická, Praha 2, MAPA
Investor Generalli
Autoři Omicron-K, Martin Kotík, Vladimír Krátký,
Václav Králiček
Projekt 1991 - 1993
Realizace 1994

Location Anglická, Praha 2, MAPA
Investor Generalli
Authors Omicron-K, Martin Kotík, Vladimír Krátký,
Václav Králiček
Project 1991 - 1993
Construction 1994