Rodný dům Gustava Mahlera / Gustav Mahler's birthplace / Kaliště

Misto Kaliště, MAPA
Investor Nadace Musica noster amor, Obec Kaliště
Projekt 1998
Realizace 2003

Location Kaliště, MAP
Investor Musica Noster Amor Foundation, Municipality of Kaliště
Project 1998
Construction 2003